Bijbelstudies

Hier volgen een aantal bijbelstudies en preken van mijn hand. Daarnaast ook wat ander materiaal.

Intercultureel bijbellezen
• Wereldwijd: Onderweg naar Emmaüs (Lukas 24:13-35)
• Nederland & Zuid-Soedan: Hoe delen we het evangelie met anderen? (Hand. 17:15-32)
• Zuid-Soedan & Nederland: Zoek voordeel ander & doe alles tot Gods eer (1Kor. 10)
• Zuid-Soedan & Nederland: Abraham op de proef gesteld (Genesis 22:1-18)
• Nicaragua (verslag) & NL (verslag NL): Jezus gezalfd met kostbare olie (Marcus 14:3-9)

Bijbelstudies
• Bijbelstudie Handelingen 2:1-13 (Alle Volken, mei 2020
• Meditaties over Habakuk & Maleachi (Een Handvol Koren, 2019)
Meditaties 2 Timotheüs (Een Handvol Koren, 2018)
• Elkaar accepteren in de gemeente, bijbelstudie Romeinen 15:1-13 (pdf)
• Bijbelstudie Psalm 103: Zending & Gereformeerde identiteit (pdf)
Op weg naar Pasen: Stil staan bij het lijden van Christus voor ons, 2015. Download: A4-formaat of A5-formaat.
• Korte bijbelstudie over 2 Kor. 8:1-15 (Geld is ook geestelijk)
Bijbelstudieboekje: ‘Over de grens, Bijbelstudies over Jozua, Uitg. Jes!, 2012 (pdf).
• Bijbelstudie over Efeze 3: Zending verbindt! (gemaakt voor GZB-avonden in 2012)
• Bijdrage aan folder Week van Gebed (EA) in 2008
• 
Artikel in Cruciaal: “God is geen tomtom (pdf; HGJB, jrg. 2007/08, nr. 3)
• 
Serie Bijbelstudies over bijbelboek Hebreeën (pdf)

Bible Studies & Sermon series (outline only)
• Bible study: How solve conflicts in the church (Acts 15)
• Sermon Series book of Acts
• Sermon Series letter of James
• Sermon Series book of Jeremiah
• Sermon Series book of Judges
• Sermon Series Gospel of Matthew
4 Bible studies: Covenant & Kingdom (inspired by Mike Breen’s book)
• 52 Bible Studies for groups in the Diocese of Kajo-Keji, South Sudan.
Also translated into Bari language.

Preken // sermons
• Preekschets Lucas 14:15-24 – Geloven gaat verder, 2014.
• Preekschets over Hand. 1:6-10 (Thema: Jij bent mijn getuige)
• Samenvatting van preek over discipelschap (Markus 3:7-19, Garderen, 2014)
Down-to-Earth Christmas (Luke 2:1-20; Kampala Int. Church 2013, audio)
Het Evangelie is voor iedereen! (Lukas 14:15-24; verlof 2012, pdf)
Being a Generous People (2 Cor. 8:1-15, Kampala, Int. Church 2011, doc)
• The Old/New Commandment (1 John 2:7-17; Kampala Int. Church 2011, pdf)
Met vrijmoedigheid het Evangelie delen (2 Timoteüs 1:1-10, 2010, pdf)
• Vrede voor de stad (Jeremia 29:1, 4 t/m 20, 2007, pdf)
• De groei van Gods Koninkrijk (Marcus 4:26-34, 2006, pdf)
• Toewijding (Deuteronomium 10:12-22, 2006, pfd)
• Hoop voor de kerk? (Jeremia 26:1-19, 2006, pdf)
• Samen met alle heiligen (Efeze 3:18-19, 2005, pdf)
Jezus navolgen (Matteüs 16:21-28, 2005, pdf)
My first sermon in Africa (Acts 8:26-40, 1996, pdf)

Ander materiaal
Understanding the Bible – lecture notes, 2016 (pdf)
• Missiology: Summary of Michael Goheen’s Introducing Christian Mission Today (pdf)
 Biblical Theology Notes: Summary Bartholomew & Goheen, The Drama of Scripture, 2006 (pdf)
Tom Wright for Missionaries, How the Kingdom of God shapes & motivates our misson (pdf)
• Wat zijn kenmerken van mijn gemeente? (bewerkte versie van ‘gemeentescan’ uit ‘Handboek gezonde gemeente’)
• Calvijn in De Ark 2009 (samenvatting van 2 avonden over de betekenis van Calvijn in onze tijd, 2009) (pdf). De avonden werden voorbereid en geleid door Aldwin Geluk & Jaap Haasnoot.