Over ons

Jaap & Mirjam

Mirjam van der Vlist groeide op in Garderen en komt uit een onderwijzersgezin. Ze studeerde eerst Logopedie, maar beëindigde die opleiding voortijdig om de Pabo te gaan doen. Ze trouwde in 1988 met Jaap. Ze werd leerkracht en gaf les op een basisschool in Barneveld. In 1996 vertrok ze met Jaap en twee kinderen naar Ethiopië en was daar betrokken bij bijbelvertaalwerk. Ze gaf ook les aan haar eigen kinderen. Later was ze juf op de Nederlandse school in Addis Abeba. In 2005 ging het gezin Haasnoot, nu met vier zoons, terug naar Nederland. Mirjam werkte op een basisschool in Ede. Eind 2010 volgde een uitzending naar Zuid-Soedan, nu alleen met de twee jongste zoons. Mirjam gaf van 2011 tot 2015 (met name) Engels op een kleine predikantenopleiding van de Anglicaanse kerk in Kajo-Keji in Zuid-Soedan. Op dit moment is ze leerkracht op Acacia International School in Kampala.

Jaap (paspoortnaam: Jacob) groeide op in een druk bakkersgezin in Katwijk aan zee. Hij deed eerst een godsdienstlerarenopleiding in Amersfoort en daarna zijn doctoraal aan de VU in Amsterdam. Samen met Mirjam en twee zoons ging hij in 1996 naar Ethiopië als bijbelvertaler. In 2005 kwam hij met zijn gezin terug in Nederland en hij vond in 2006 werk als beleidsmedewerker bij de Evangelische Zendingsalliantie. In die tijd was hij ook coördinator van MemberCare Nederland. In 2010 gingen vier Haasnootjes terug naar Afrika. Jaap gaf vijf jaar lang les aan een Anglicaanse theologische school in Kajo-Keji, Zuid-Soedan. Hij werd daar ook bevestigd als Anglicaans priester. Sinds januari 2016 is Jaap regiocoördinator namens de GZB in oostelijk Afrika en ook zo nu en dan ook gastdocent theologie.