Dienen

Vandaag was het trefwoord dienen. We begonnen met een gezamenlijke tijd voetwassingvan bezinning voor het hele centrum. Daarbij stond Filippenzen 2 centraal: de gezindheid van Jezus die kwam om te dienen. Een student hield een goed verhaal en daarna brachten we het elkaar de voeten wassen in praktijk!

Er kwam ook een gastspreker langs, iemand die in Cambodja werkt. Hij had het over ‘capacity building’. Dat heeft ook alles met dienstbaar-zijn te maken. Er zaten een aantal punten in die ik kan toepassen op de situatie waar wij naartoe gaan in Soedan.

Vervolgens hadden we les van Paul Davies over contextualisatie (vergelijk Fil. 2!). Dat was goed en uitdagend, genoeg om over na te denken. Paul presenteerde een uitleg van Gen. 11 (torenbouw van Babel) volgens een Latijns-Amerikaanse theoloog: de mensen werd een wereldtaal opgedrongen en God – de Bevrijder – greep in en gaf mensen hun eigen taal en cultuur terug. Een verrassende uitleg, die te maken heeft met de vroegere Spaanse overheersing in Zuid-Amerika. Opnieuw werd me duidelijk dat we alleen samen met alle heiligen de omvang van Gods liefde kunnen begrijpen.