Hoe sluit je een kerkgebouw?

Dan heb ik het niet over het op slot doen van de deur, maar echt over het afstoten van een kerk. In Nederland beginnen we daar helaas gewend aan te raken vanwege de krimp in het aantal kerkbezoekers. Hier in Zuid-Soedan hebben we pas de oude kathedraal ‘gesloten’, omdat er nieuwe gebouwd is vanwege de groei in ledenaantallen! Ze noemen dit trouwens de kathedraal omdat het de officiële kerk van de bischop is. De oude, kleine kathedraal werd met een speciale liturgie door de bisshop ‘vrijgemaakt’ voor ander gebruik dan de zondagse eredienst. Toen we deze woorden hoorden en zeiden, dacht ik aan al die gelovigen die in dit gebouw zijn aangeraakt, bemoedigd, opgebouwd en vrijgezet. Daar mag je best even bij stil staan. Hierbij de korte liturgie (eigen vertaling uit Engels).

Bisschop: De Heer zij met u.
Allen: En ook met u.
Bisschop: Laten we bidden: Heer, we danken u voor al de tijd dat dit gebouw heeft gediend als een plaats van gebed voor de christenen hier.
Allen: We danken U Heer.
Bisschop: Voor alles dat het voor hen heeft betekend.
Allen: We danken U Heer.
Bisschop: Voor alle opbouwende diensten die hier gehouden zijn.
Allen: We danken U Heer.
Bisschop: Voor alle verrijkende preken die hier beluisterd zijn.
Allen: We danken U Heer.
Bisschop: Voor allen die hier gedoopt zijn en belijdenis hebben gedaan.
Allen: We danken U Heer.
Bisschop: Voor allen die hier getrouwd zijn.
Allen: We danken U Heer.
Bisschop: Voor alle keren dat we hier geestelijk voedsel ontvingen in het Heilig Avondmaal.
Allen: We danken U Heer.
Bisschop: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Allen: Zoals het was in den beginne, nu is en voor altijd zal zijn. Amen.

De oude kathedraal rechts en een stukje van de nieuwe links.