Over ons

Jaap & Mirjam

Mirjam van der Vlist groeide op in Garderen en komt uit een onderwijzersgezin. Ze studeerde eerst Logopedie, maar beëindigde die opleiding voortijdig om de Pabo te gaan doen. Ze trouwde in 1988 met Jaap. Ze werd leerkracht en gaf les op een basisschool in Barneveld. In 1996 vertrok ze met Jaap en twee kinderen naar Ethiopië en was daar betrokken bij bijbelvertaalwerk. Ze gaf ook les aan haar eigen kinderen. Later was ze juf op de Nederlandse school in Addis Abeba. In 2005 ging het gezin Haasnoot, nu met vier zoons, terug naar Nederland. Mirjam werkte op een basisschool in Ede. Eind 2010 volgde een tweede uitzending, met de twee jongste zoons, naar Zuid-Soedan. Mirjam gaf van sept. 2011 tot dec. 2015 (met name) Engels op een predikantenopleiding van de Anglicaanse kerk in Kajo-Keji in Zuid-Soedan. Van januari 2016 tot februari 2018 was ze leerkracht op Acacia International School in Kampala. Nu is ze (opnieuw) leerkracht op een basisschool in Ede.

Jaap (paspoortnaam: Jacob) groeide op in een druk bakkersgezin in Katwijk aan zee. Hij deed eerst een godsdienstlerarenopleiding in Amersfoort en daarna zijn doctoraal aan de VU in Amsterdam. Samen met Mirjam en twee zoons ging hij in 1996 naar Ethiopië als bijbelvertaler. In 2005 kwam hij met zijn gezin terug in Nederland en hij was vanaf april 2006 beleidsmedewerker bij de Evangelische Zendingsalliantie. In die tijd was hij ook coördinator van MemberCare Nederland. In 2010 gingen vier Haasnootjes terug naar Afrika. Jaap gaf vijf jaar les aan een Anglicaanse theologische school in Kajo-Keji, Zuid-Soedan. Hij werd daar ook bevestigd als Anglicaans priester. In januari 2016 werd Jaap regiocoördinator voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in oostelijk Afrika. Van december 2015 tot april 2019 woonden Mirjam & Jaap in Kampala, Oeganda. Jaap is sinds januari 2022 coördinator leren & opleiding bij de GZB.