Tag archieven: Bijbel

Rembrandt – bijbellezen & context (1)

Ik begin hierbij een serie over hoe onze cultuur, opvoeding en biografie (en er zou nog meer te noemen zijn) ons bijbellezen beïnvloedt. Daarbij zeg ik meteen dat dit ‘normaal’ is. We kunnen niet anders dan de bijbelse verhalen lezen vanuit onze eigen context en door een leesbril die door allerlei factoren wordt beïnvloed. Het is dus helemaal niet ‘erg’ (als je dat woord wilt gebruiken). Het gaat er vooral om dat je je bewust bent van het feit dát het zo is. In de loop van deze serie zal ik ook wel iets toevoegen over hoe we hier dan vervolgens naar mijn mening mee om moeten gaan, maar het gaat me vooral om de bewustwording.

De doop van de kamerling (Rembrandt)
In de praktijk is het veel gemakkelijker om deze beïnvloeding te zien bij anderen die in de tijd of in cultuur verder van je af staan. Kijk bijvoorbeeld eens naar het schilderij hieronder van Rembrandt van Rijn dat de doop van de kamerling voorstelt (het verhaal uit Handelingen 8). Ik zag het pas in het Museum Catharijneconvent in Utrecht (en kocht de ansichtkaart ervan).

Rembrandt: De doop van de Kamerling (bron: Wikipedia)

Ik ga het niet eens analyseren: één beeld zegt meer dan duizend woorden. Aan de ene kant zie je de voor Rembrandt exotische (oosterse) elementen (tulband, palmboom), maar wat vooral opvalt zijn de elementen die de tijd van Rembrandt zélf weerspiegelen (boek, kledij, paarden, etc.). Hoe langer je kijkt, des te meer je díe kant van het schilderij ziet. En dat maakt deze afbeelding dan ook zo boeiend!

Bijbelstudie-training Zuid-Soedan

In het laatste kwartaal van 2015 gingen we met een team (in wisselende samenstelling) naar acht plaatsen in de Kajo-Keji Diocese (classis) om daar een seminar te geven voor toekomstige bijbelstudiegroepleiders. Jaap had een Engelstalig  boekje gemaakt met 52 bijbelstudies en dit boekje is in de lokale Bari-taal vertaald. De groepleiders werden heel specifiek getraind om met dit boekje aan de slag te gaan.

Het enthousiasme bij de deelnemers was groot en dat maakte het een plezierige en dankbare onderneming. We hebben wel heel veel uren in de auto gezeten op slechte tot zeer slechte wegen, dat was natuurlijk wat minder. Hieronder een foto-verslag.

First seminar in Leikor

Eerst Bijbelstudie-seminar in Leikor. Levendige discussie.

Liwolo

Jaap geeft les in Liwolo. Rev. Emmanuel is vertaler.

Kiri

Aandachtige studie in Kiri

Logo jeugd

Een groep jongeren in Logu doet ook mee

Bori

Bijbelstudie in Bori

Lire

Concentratie in Lire

Mirjam in Lire

Mirjam houdt baby vast van een moeder die meedoet met de bijbelstudiegroep

River Kala

Om in Kala te komen, moesten we eigenlijk deze rivier door met de auto. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Dan maar een hele lange omweg nemen!

Kala

Chidi Moses (l) & Sanya David (r) geven les in Kala

P1020648

De laatste training in Gaderu!

Bent u bang voor tovenarij?

Begin dit jaar deed ik met de theologiestudenten een klein onderzoekje onder gemeenteleden. Dit was een oefening in ‘onderzoeksmethoden’, maar de resultaten zijn natuurlijk ook interessant. Hierbij een selectie. We kregen 93 ingevulde formulieren terug.

1. Man of vrouw? 54% man; 45% vrouw; 1% niet ingevuld.

2. Leeftijd? Gemiddeld 36 jaar oud.

3. Bekleed u een functie in de kerk? Ja 71%; nee 29%.

4. Neemt u deel aan het heilig avondmaal? Ja 81%; nee 19%.

5. Wat is uw onderwijsniveau? Geen formeel onderwijs 16 %; basisonderwijs 29%; middelbaar onderwijs 36%; hoger onderwijs 18%.

6. Wat zijn belangrijke problemen in uw omgeving? (meerdere antwoorden mogelijk): Armoede 18%; alcoholmisbruik 17%; gebrek aan kennis & onderwijs 13%; polygamie 12%.

7. Gaat de kerk adequaat in op deze problemen? Ja 28%; ja, maar niet genoeg 65%; nee 8%.

8. Bestaat magie? Ja 54%; nee 37%; ik weet het niet 10%.

9. Bent u bang voor magie? Ja 65%; nee 33%; geen antwoord 2%.

10. Welke ‘magische praktijken’ gebeuren in uw omgeving? (meerdere antwoorden mogelijk): Iemand vervloeken 48%; via magie genezen willen worden 36%; vergiftigen van tegenstander 14%; iets anders 3%.

11. Wat moet de kerk doen in relatie tot verhalen over magie? Gebed en vasten 69%; Bijbelstudie aanmoedigen 19%; geruchten onderzoeken 10%; iets anders 2%.

12. Kunt u lezen? Ja 77%; nee 11%; geen antwoord 12%.

13. Heeft u een Bijbel? Ja 71%; nee 17%; geen antwoord 12%.

14. Hoe vaak leest u in de Bijbel? Elke dag 55%; een keer per week 17%; rest 10%; geen antwoord 17%.

15. Zijn er bijbelstudiegroepen in uw gemeente? Ja 52%; nee 34%; weet niet 1%; geen antwoord 13%.