Welkom op de website van Mirjam & Jaap Haasnoot

Jaap, Mirjam & David (dec. 2016)

Wat doen wij?
Jaap is regio-coördinator namens de GZB in Oostelijk Afrika en daarnaast is hij gastdocent theologie aan een theologische school van de Anglicaanse Diocese of Kajo-Keji in Zuid-Soedan. Mirjam is leerkracht van groep 5 op Acacia International School in Kampala, Oeganda. David zit in het laatste jaar van de middelbare school (St. Andrew’s Senior School, Turi) in Kenia. Onze andere kinderen (Joel & Tirza, Jesse en Desta) wonen in Nederland.

Agenda presentaties & kerkdiensten 2018

  • 15 juli: Jaap verzorgt de preek in de Anglican Church Nijmegen (Engelstalig)
  • 12 augustus: Jaap verzorgt de preek in de Anglican Church Arnhem (Engelstalig)
  • 09 september: Jaap leidt de avonddienst (Herv. gemeente De Brug) in Nieuweroord
  • 13 september: presentatie tijdens seniorenmiddag in Zoetermeer (Morgenstergemeente)
  • 15 september: workshop ‘intercultureel bijbellezen’ op gemeentedag van De Ark in Ede

Uitgelicht