Dit is de website van Mirjam & Jaap Haasnoot

U leest hier meer over onszelf, over zending in het algemeen en vooral over ons werk in Oostelijk Afrika.

Jaap, Mirjam & David (dec. 2016)

Wat doen wij?
Jaap is regio-coördinator namens de GZB in Oostelijk Afrika en daarnaast is hij gastdocent theologie aan een kleine theologische school van de Anglicaanse Diocese of Kajo-Keji in Zuid-Soedan. Mirjam is leerkracht van groep 5 op Acacia International School in Kampala, Oeganda. David (bijna 18 jaar) zit op St. Andrew’s Senior School in Turi, Kenia. Onze andere kinderen (Joel & Tirza, Jesse en Desta) wonen in Nederland.

Uitgelicht