Dit is de website van Mirjam & Jaap Haasnoot

U leest hier meer over onszelf, over zending in het algemeen en vooral over ons werk in Oostelijk Afrika.

Jaap, Mirjam & David (dec. 2016)

Wat doen wij?
Jaap is regio-coördinator namens de GZB in Oostelijk Afrika en daarnaast is hij gastdocent theologie aan een theologische school van de Anglicaanse Diocese of Kajo-Keji in Zuid-Soedan. Mirjam is leerkracht van groep 5 op Acacia International School in Kampala, Oeganda. David zit in het laatste jaar van de middelbare school (St. Andrew’s Senior School, Turi) in Kenia. Onze andere kinderen (Joel & Tirza, Jesse en Desta) wonen in Nederland.

Agenda werkbezoek Jaap in maart 2018

Uitgelicht